Pomoce naukowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie raciborskim

Powiat raciborski rozpoczął dziś wydawanie laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Sprzęt został zakupiony w związku z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Do sześciu placówek opiekuńczo–wychowawczych, działających na terenie powiatu raciborskiego, trafi łącznie 40 laptopów, 7 projektorów i 5 tablic interaktywnych.

Czytaj więcej na: Pomoce naukowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie raciborskim