Aktywna Tablica 2023 [SPRAWOZDANIE FINANSOWE]

Aktywna Tablica 2023 [SPRAWOZDANIE FINANSOWE]

Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Ponadpodstawowych! Przedstawiamy krótkie wytyczne dotyczące rozliczenia pieniędzy, które otrzymaliście na program „Aktywna Tablica”. Program ten ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury i umiejętności związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). Co Musi Spełniać Zakupiony Sprzęt? Zgodnie z § 1. ust. 5 Umowy o udzielenie dotacji celowej: Zakupione w ramach udzielonego wsparcia…

Sprawozdanie finansowe z programu Aktywna Tablica 2021 r. [AKTUALIZACJA 18 lipca 2022 r.]

Sprawozdanie finansowe z programu Aktywna Tablica 2021 r. [AKTUALIZACJA 18 lipca 2022 r.]

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883 ze zm.), organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:…

NOWOŚĆ! Monitor interaktywny Newline Lyra – stworzony dla edukacji
| |

NOWOŚĆ! Monitor interaktywny Newline Lyra – stworzony dla edukacji

Newline Interactive wyznacza nowy standard w dziedzinie pomocy dydaktycznych. Tym razem amerykański producent proponuje monitor interaktywny Newline LYRA , stworzony z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie pracy nauczycieli i uczniów. Wszystkie parametry i funkcje w tym urządzeniu zostały zdefiniowane w taki sposób, aby praca była jak najbardziej efektywna. Postawiono na bezpieczeństwo i bardzo inspirujący pakiet…

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” lub udzielenie wsparcia w 2022 r.

Aktualnie trwają prace nad wnioskami dyrektorów szkół, które mają być składane w ramach kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2022 r.  Planujemy, że nowe wnioski dyrektorów szkół zostaną zamieszczone na stronie MEiN i właściwych kuratorów oświaty na początku marca 2022…

Aktywna Tablica 2021 r. w Tczewie

Aktywna Tablica 2021 r. w Tczewie

Miasto otrzymało 70 tys. zł dofinansowania. Po 35 tys. zł trafiło do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi. – Dodatkowe 17,5 tysiąca złotych na zakup potrzebnego sprzętu pochodzi z budżetu Tczewa. Pomoce dydaktyczne będą dostępne w obu szkołach jeszcze w tym roku – informuje rzecznik Urzędu Miejskiego, Małgorzata Mykowska….

Aktywna Tablica 2021 r. w Toruniu
|

Aktywna Tablica 2021 r. w Toruniu

Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Toruniu zostaną doposażone w sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć na odległość oraz w trybie hybrydowym. Środki na ten cel pochodzą z programu “Aktywna tablica”. Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zaplanowany na lata 2020-24….

Aktywna Tabica 2021 r. w Zamościu

Aktywna Tabica 2021 r. w Zamościu

Chodziło o to, by szkoły doposażyć tak, aby pomóc w nauce uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, zamojskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie w wysokości ponad 340 tys. zł. Wnioski o rządowe dotacje za pośrednictwem miasta złożyło 19 szkół z Zamościa, pozytywnie oceniono 17 z nich, ale ostatecznie pieniądze trafiły do 7…

Aktywna Tablica 2021 r. w radomskich szkołach

Aktywna Tablica 2021 r. w radomskich szkołach

19 radomskich szkół otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi 328 tys. złotych. – Pieniądze, zgodnie z założeniami programu, zostaną przeznaczone na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt umożliwiający m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych na odległość, czyli np. laptopów, tabletów,…

Wirtualne laboratorium przyrodnicze Learnetic – Aktywna Tablica 2021 r.

Wirtualne laboratorium przyrodnicze Learnetic – Aktywna Tablica 2021 r.

Wirtualne laboratorium przyrodnicze Learnetic: Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia. Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych.Materiały WLP powstały przy współpracy z dydaktykami i doświadczonymi nauczycielami. Wśród zasobów znajdują się przede wszystkim różnorodne doświadczenia, a także…