Collegium Sinistrorum Diplomatum

Collegium Sinistrorum Diplomatum

W ubiegłym tygodniu rzeszowska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) oraz Prokuratura Krajowa ujawniły rozległą aferę związaną z handlem dyplomami w Collegium Humanum. W centrum skandalu znalazł się rektor uczelni, Paweł Cz., wraz z sześcioma innymi osobami, które zostały zatrzymane pod zarzutem uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo, prowadzone przez śląski pion Prokuratury Krajowej, odkryło, że…

Faktura w programie „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r., dostawa towaru w 2022 r.

Faktura w programie „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r., dostawa towaru w 2022 r.

Czy jest możliwe, żeby szkoła otrzymała fakturę za sprzęt z programu „Laboratoria przyszłości” z datą wystawienia w grudniu 2021 roku, a sam sprzęt w 2022 roku? Spokojnie. To możliwe i dozwolone. Zasady przydziału i przekazywania pieniędzy dla jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury reguluje uchwała Rady Ministrów. Artykuł 2 ust. 2 tej uchwały…

Laboratoria Przyszłości 2021 r. w Łomży

Łącznie blisko 1,5 mln zł trafi do łomżyńskich szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. To pieniądze na nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia. Łomżyńskie szkoły podstawowe otrzymały pieniądze w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Celem przedsięwzięcia jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Za przyznane pieniądze placówki kupią nowoczesny sprzęt (drukarki 3D, stacje lutownicze, roboty czy…

Aktywna Tablica 2021 r. w Toruniu
|

Aktywna Tablica 2021 r. w Toruniu

Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Toruniu zostaną doposażone w sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć na odległość oraz w trybie hybrydowym. Środki na ten cel pochodzą z programu “Aktywna tablica”. Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zaplanowany na lata 2020-24….

Aktywna Tabica 2021 r. w Zamościu

Aktywna Tabica 2021 r. w Zamościu

Chodziło o to, by szkoły doposażyć tak, aby pomóc w nauce uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, zamojskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie w wysokości ponad 340 tys. zł. Wnioski o rządowe dotacje za pośrednictwem miasta złożyło 19 szkół z Zamościa, pozytywnie oceniono 17 z nich, ale ostatecznie pieniądze trafiły do 7…

Ingram Micro wprowadza własną markę na polski rynek
|

Ingram Micro wprowadza własną markę na polski rynek

W dystrybucji są już dostępne panele interaktywne. Ingram Micro wprowadza na polski rynek swoją własną markę. Są to monitory interaktywne V7. Wyświetlacze dotykowe 4K są przeznaczone do sal wideokonferencyjnych oraz dla sektora edukacji. Urządzenia mają wbudowany Android 9.0 oraz aplikacje m.in. do prowadzenia lekcji lub spotkań, przeglądarkę internetową, udostępnianie i nagrywanie ekranu i inne funkcje….

|

Realizacja zadań w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Przasnysz w 2020 roku

Gmina Przasnysz jest w trakcie realizacji projektu partnerskiego pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie. W ramach projektu zakupionych i dostarczonych do szkoły zostało 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek…

|

Sprzęt komputerowy z Programu „Aktywna tablica” trafił do szkół powiatowych

Powiat Kościerski, w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, otrzymał dofinansowanie i zakupił sprzęt komputerowy oraz multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej. 15 stycznia br. Piotr Laska, wicestarosta kościerski, przekazał zakupiony sprzęt szkołom, dla których organem prowadzącym jest…

|

Polska edukacja tkwi w skansenie

Czy rzeczywiście polska szkoła przygotowuje do pracy w rzeczywistości XXI wieku? Rząd wie, że nie, bo Ministerstwo Przedsiębiorczości zapytało o to samych nauczycieli. [1] Głównym grzechem polskiej edukacji jest promowanie powierzchownej nauki, co przekłada się na słynne: zakuć, zaliczyć, zapomnieć.  Polska szkoła zabija rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. Sam się o tym przekonałem, kiedy syn…