Edukacja zdalna nie dla wszystkich

Pandemia odcisnęła bolesne piętno nie tylko na zdrowiu ludzi, ale i edukacji. UNICEF szacuje, że aż 33 proc. uczniów na świecie nie brało udziału w zdalnych lekcjach z powodu braku dostępu do internetu. Problem dotknął przede wszystkim biedne kraje.

Dla porównania, szacuje się, że aż 96 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, w których są dzieci, ma dostęp do internetu. Nadal jednak polscy uczniowie uczą się przede wszystkim przez smartfon, który z racji ograniczeń uniemożliwia prace pisemne, udział w pracach klasowych itd – donosi Polski Instytut Ekonomiczny w Tygodniku Gospodarczym z 10 grudnia 2020 r.

Rządowe programy wspomagające zakup laptopów do szkół jak Zdalna Szkoła Plus czy Aktywna Tablica są cennymi inicjatywami przyspieszającymi cyfryzację polskich szkół.