Sprawozdanie finansowe z programu Aktywna Tablica 2021 r. [AKTUALIZACJA 18 lipca 2022 r.]

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883 ze zm.), organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  • do dnia 31 sierpnia 2022 r. – szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania – zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • do dnia 15 września 2022 r. – organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania – zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia.

Sprawozdania należy składać do właściwego kuratorium oświaty:

  • w formie papierowej
  • w wersji elektronicznej (należy upewnić się co do właściwego lub dedykowanego Aktywnej Tablicy adresu e-mail)

Sprawozdania należy wypełnić zgodnie z rozliczeniem finansowym przedłożonym do 15 stycznia 2022 r. i zaakceptowanym przez Kuratorium Oświaty.

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
1. Wzór sprawozdania z realizacji programu – DYREKTOR SZKOŁY
2. Wzór sprawozdania merytorycznego i finansowego – ORGAN PROWADZĄCY (uwaga: plik zawiera 6 załączników – w poszczególnych zakładkach)
3. Wzór sprawozdania z realizacji programu – ORGAN PROWADZĄCY