Zestaw II – Aktywna Tablica 2021 r.

Zestaw II
1. Narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wizualizacji oraz oprogramowania do komunikacji i integracji pozostałych narzędzi TIK.

2. Komputer niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i oprogramowania.

3. Pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami do nauki kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

4. Komplet oprogramowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapii uczniów.

Montaż i uruchomienie urządzeń oraz szkolenie użytkowników zawarte w cenie.