Zestaw I – Aktywna Tablica 2021 r.

Zestaw I
1. Narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wizualizacji oraz oprogramowania do komunikacji i integracji pozostałych narzędzi TIK.

2. Komputer niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i oprogramowania.

3. Zestaw narzędzi do zajęć i terapii z wykorzystaniem integracji sensorycznej wraz oprogramowaniem.

4. Komplet oprogramowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapii uczniów.

Montaż i uruchomienie urządzeń oraz szkolenie użytkowników zawarte w cenie.