Wyniki finansowe NTT System za 2019 rok

NTT System, jeden z kluczowych producentów sprzętu komputerowego i dystrybutor IT podał wyniki finansowe za zeszły rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły 536,8 mln zł, co w porównaniu do osiągniętych w 2018 r. 384,6 mln zł stanowi wzrost o 40 proc. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 5,5 mln zł, zaś po opodatkowaniu – 4,5 mln zł. Pod względem księgowym zysk jest podobny do uzyskanego rok wcześniej, jednak w praktyce oznacza wzrost zysku związanego z działalnością operacyjną.

– Wypracowany w minionym roku zysk netto nominalnie nie odbiega istotnie od tego z 2018 r., lecz po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce w 2018 r., jego wzrost jest równie imponujący, jak wzrost sprzedaży – pisze w liście do akcjonariuszy Tadeusz Kurek, prezes NTT System.
Największy udział w uzyskaniu bardzo dobrych wyników liczonych zarówno przychodami jak i wypracowanym zyskiem, miały wzrosty w dystrybucji podzespołów, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i elektroniki użytkowej. W minionym roku przychody z tego tytułu wyniosły ponad 342 mln zł, czyli o 130 mln zł więcej, niż rok wcześniej. Z kolei pod względem procentowym najbardziej wzrosły przychody ze sprzedaży produktów marek własnych i przetworzonych. Uzyskane z tego tytułu 75,5 mln zł to o niemal 62 proc. więcej, niż rok wcześniej (46,8 mln zł).
Tadeusz Kurek podkreśla, że uzyskane wyniki potwierdzają trafność zmian, jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej NTT System S.A. od kilku lat w skutek realizacji strategii koncentrowania się na sprzedaży produktów wysokomarżowych, w tym własnych, oraz zwiększania aktywności w całkiem nowych obszarach biznesowych. Te działania będą kontynuowane również w tym roku.
– W branży IT ciągle odczuwamy brak dostatecznego finansowania przez instytucje finansowe, do tego dochodzi niezwykle trudna sytuacja zewnętrzna związana z epidemią. Problemy te równoważą pozytywne zmiany jakie dokonały się w ostatnich latach oraz wysoki poziom kapitałów własnych, który przekłada się na bardzo silne fundamenty Grupy Kapitałowej NTT System – mówi Tadeusz Kurek. – Dlatego stawiamy sobie na 2020 r. bardzo ambitne cele, do których należy dalszy rozwój naszej oferty produktów w ramach marek własnych, w tym sztandarowej marki gamingowej HIRO, czy rozwiązań w zakresie inteligentnego domu i biura, oferowanych pod marką Blue Bolt.