Wyjaśnienia dotyczące zmiany wniosku i zakupu pomocy dydaktycznych.

Po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych. Może ulec zamianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).

Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania w ramach przyznanej dotacji (do 14000 zł) i jako takie nie powinny widnieć na przestawionych do rozliczenia rachunkach. Czytaj więcej…

Podstawa: interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, listopad 2017 r,