Wszystkie podstawówki z Brodnicy w programie Aktywna Tablica

Wszystkie szkoły podstawowe z Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim uczestniczą w programie „Aktywna Tablica”. Miasto w 2017 r. uzyskało na jego realizację 69 840 zł. Do szkół trafił sprzęt i urządzenia (zgodnie z wnioskiem szkoły) niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podstawówki otrzymały po ok. 17 tys. 500 zł – z czego blisko 14 tys. zł wynosiła dotacja. Czytaj więcej…


Jeśli chcą Państwo kupić sprzęt w programie Aktywna Tablica do szkoły, a położona jest ona w gminie w województwie kujawsko-pomorskim, prosimy o kontakt z Marcinem Czarneckiem, regionalnym przedstawicielem firmy Image Recording Solutions sp. z o.o.:
tel. 662 025 676