Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” lub udzielenie wsparcia w 2022 r.

Aktualnie trwają prace nad wnioskami dyrektorów szkół, które mają być składane w ramach kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2022 r

Planujemy, że nowe wnioski dyrektorów szkół zostaną zamieszczone na stronie MEiN i właściwych kuratorów oświaty na początku marca 2022 r.

Źródło: MEiN