UWAGA! SZKOŁY PODSTAWOWE! 15 kwietnia 2018 r. mija termin składania wniosków w programie Aktywna Tablica. Do uzyskania jest 14000 zł!

Do 15 kwietnia 2018 r. szkoły mogą składać wnioski do organów prowadzących o dofinansowanie na zakup tablic interaktywnych, projektorów ultrakrótkoogniskowych, projektorów multimedialnych oraz monitorów interaktywnych w programie Aktywna Tablica. Kwota dofinansowania może wynieść aż 14000 zł przy zakupach na sumę 17500 zł. Warto się pospieszyć, by nowoczesny sprzęt audiowizualny pomógł nauczycielom i uczniom w skutecznej edukacji.

Termin składania wniosku w programie Aktywna Tablica przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego przypada na 15 kwietnia 2018 r. To niedziela. Do kiedy zatem można składać wnioski?

W związku z tym, że data przypada w niedzielę, dzień wolny od pracy, to zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ostateczny termin składania upływa 16 kwietnia 2018 r.

Ww. artykuł stanowi bowiem, ze jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.