Sprzęt komputerowy z Programu „Aktywna tablica” trafił do szkół powiatowych

Powiat Kościerski, w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, otrzymał dofinansowanie i zakupił sprzęt komputerowy oraz multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć lekcyjnych w formie zdalnej. 15 stycznia br. Piotr Laska, wicestarosta kościerski, przekazał zakupiony sprzęt szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

Czytaj więcej na: Koscierzyna24.info