Sprzątanie po Polskim Ładzie [KTO ZYSKA, KTO STRACI]

Po zapowiadanych zmianach w PIT największą korzyść w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad osiągną osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 zł, bo wtedy cały dochód mieszczący się w tym progu będzie opodatkowany według stawki 12%, a więc o 5 pp. mniej.

24 marca br. Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję kolejnych zmian w systemie podatkowym, m.in. obniżenia stawki PIT z 17% na 12%, zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 000 zł, a próg podatkowy na poziomie 120 000 zł.

Przy niezmienionej wysokości kwoty wolnej 30 000 zł – oznacza to, korzyść maksymalną wynoszącą 4500 zł. (120 000 zł – 30 000 zł) *5%

Taka obniżka zrekompensuje oczywiście likwidację ulgi dla klasy średniej. Ale z drugiej strony likwidacja ulgi dla klasy średniej oznacza, że ta korzyść nie rozłoży się proporcjonalnie. Osoby o przychodach z pracy 12 500 zł miesięcznie zyskają na zmianach 4500 zł w skali roku. Dla osób, dla których wartość ulgi dla klasy średniej byłaby największa, a więc z miesięcznymi dochodami 8 549 zł – korzyść w skali roku wyniesie poniżej 500 zł.

Ale zmiany będą korzystne dla wszystkich.

Kto zyska, kto straci na zmianach w PIT po nowelizacji Polskiego Ładu?

Taka zmiana może jednak wywołać najwięcej zamieszania na poziomie poboru zaliczek przez płatników. Nie wiemy, czy Ministerstwo w tym zakresie planuje jakieś zmiany, ale warto zauważyć, ze zmiana stawki podatku oznacza również zmianę tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Ta wynosi dzisiaj 5100 zł, co przekłada się na obniżkę podatku o 425 zł co miesiąc (o ile został złożony PIT-2). Zmiana stawki oznacza, że kwota zmniejszająca podatek powinna wynosić 3600 zł (300 zł w skali miesiąca).

Być może jednak plan jest taki, że prawo do stosowania niższej stawki podatku będzie przysługiwać dopiero na etapie zeznania rocznego.

Czytaj więcej: Zmiany w systemie podatkowym – skutki dla przedsiębiorców rozliczających się wg stawki liniowej 19%

Korzyść zmian w PIT zapowiedzianych 24 marca względem Polskiego Ładu w ujęciu prostszym:

Źródło; Grant Thornton