Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości w 2021 r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu organy prowadzące przekazują informację o wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.

Organy prowadzące mogą złożyć sprawozdanie z wykorzystania wsparcia w 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej Laboratoriów Przyszłościwww.gov.pl/laboratoria/sprawozdanie-2021.

Na stronie jest dostępny formularz w postaci ankiety internetowej, a także wzory dokumentów do uzupełnienia, które organy prowadzące powinny przekazać wraz z uzupełnionym formularzem. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Laboratoriów Przyszłości.