SPOTKANIE NAJLEPSZYCH DILERÓW PROJEKTORÓW „WIOSNA NA MAZURACH Z HITACHI”

Firma Hitachi zaprasza najlepszych sprzedawców projektorów Hitachi z pierwszych czterech miesięcy 2019 roku na rejs łodziami motorowymi na Mazurach. Rejs odbędzie się w  drugim kwartale 2019 roku.

 

Regulamin promocji „WIOSNA NA MAZURACH Z HITACHI”

Promocja „WIOSNA NA MAZURACH Z HITACHI”, zwana dalej promocją, skierowana jest do wszystkich partnerów, którzy w okresie 01.01.2019 – 30.04.2019 dokonają zakupu projektorów Hitachi.

Każdy projektor posiada określoną wartość punktową. Osiągnięcie 30 punktów, jako sumy zakupów dokonanych w okresie 1 stycznia – 30 kwietnia 2019 roku, uprawnia partnera do wzięcia udziału w spotkaniu dilerskim w II kwartale 2019 roku*

 

Wartość punktowa:

CP-EX302N XGA 3200lm – 1
CP-EX303 XGA 3300lm – 1
CP-EX3051WN XGA 3300lm – 1
CP-WX3042WN WXGA 3000lm – 1
CP-EW3051WN WXGA 3200lm – 1
CP-EX3551WN XGA 3700lm – 1
CP-EW3551WN WXGA 3800lm – 1
CP-EW4051WN WXGA 4000lm – 1
CP-EX4551WN XGA 4500lm – 1
CP-EX5001WN XGA 5200lm – 3
CP-EW5001WN WXGA 5000lm – 3
CP-EU4501WN WUXGA 4500lm – 3
CP-EU5001WN WUXGA 5200lm – 4
CP-CW251WN WXGA (16:10) 2600lm – 2
CP-CW301WN WXGA (16:10) 3100lm – 2
CP-CX301WN XGA 3100lm – 1
CP-CX251 XGA 2500lm – 1
CP-AX2505 XGA 2700lm – 2
CP-AW2505 WXGA 2700lm – 2
CP-AX3005 XGA 3300lm – 2
CP-AX3005 XGA 3300lm – 2
CP-AX3505 XGA 3600lm – 3
CP-AW3005 WXGA 3300lm – 3
CP-AW3506 WXGA 3700lm – 3
CP-TW2505 WXGA 2700lm – 3
CP-TW3005 WXGA 3300lm – 3
CP-TW3506 WXGA 3700lm – 3
LP-AW3001 WXGA 3300lm – 4
LP-AW4001 WXGA 4200lm – 4
LP-TW3001 WXGA 3300lm – 5
LP-TW4001 WXGA 4200lm – 5
CP-X5550GF XGA 5500lm – 3
CP-WX5505GF WXGA 5000lm – 4
CP-WX5506GF WXGA 5000lm – 4
CP-WX5500GF WXGA 5000lm – 3
CP-WU5505GF WUXGA 5000lm – 4
CP-WU5506GF WUXGA 5000lm – 4
CP-WU5500GF WUXGA 5000lm – 4

MP-WU5603 Maxell 6000lm – 4

MP-WU5503 Maxell 5000lm – 4

 

 

CP-WX8265 WXGA 6500lm – 6
CP-WU8461 WUXGA 6000lm – 6
CP-X8800-BODY XGA 8000lm – 6
CP-X8800-ML XGA 8000lm – 6
CP-WX8650-BODY WXGA 6500lm – 6
CP-WX8650-ML WXGA 6500lm – 6
CP-WX8750-BODY WXGA 7500lm – 7
CP-WX8750-ML WXGA 7500lm – 7
CP-WU8600-BODY WUXGA 6000lm – 7
CP-WU8600-ML WUXGA 6000lm – 7
CP-WU8700-BODY WUXGA 7000lm – 8
CP-WU8700-ML WUXGA 7000lm – 8
CP-WX9210 WXGA 8500lm – 8
CP-WX9210 – SD WXGA 8500lm – 8
CP-WU9410 WUXGA 8500lm – 10
CP-WU9410- SD WUXGA 8500lm – 10
CP-HD9320 FHD 8200lm – 10
CP-HD9320- SD FHD 8200lm – 10
CP-WU9100 WUXGA 10.000lm – 15
CP-WU9100 – SD WUXGA 10.000lm – 15
CP-HD9950 FHD 9.500lm – 15
CP-HD9950 – SD FHD 9.500lm – 15
LP-WU9750 WUXGA 8000lm – 15
LP-WU9750 –SD WUXGA 8000lm – 15
LP-WU9100 WUXGA 10 000lm – 20
LP-WU9100 –SD WUXGA 10 000lm – 20
LP-WU3500EF WUXGA 3500lm – 6
LP-WX3500EF WXGA 3500lm – 6
LP-EU5002 WUXGA 5000lm – 6
LP-WU6500 WUXGA 5000lm – 6
LP-WU6650 WUXGA 6000lm – 8
LP-WU6650-SD WUXGA 6000lm – 8
CP-WU13K WUXGA 13000lm – 25

 

Liczbę nagromadzonych punktów można sprawdzić u przedstawicieli handlowych firmy Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Zaproszenie jest jednoosobowe.

Osiągniecie wielokrotności 30 punktów nie uprawnia partnera do otrzymania kolejnych zaproszeń.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu, o czym uprzedzimy wszystkich zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem