Spotkanie najlepszych dilerów projektorów Hitachi w Zakopanem „Zdobądź szczyt z Hitachi”

Firma Hitachi zaprasza najlepszych sprzedawców projektorów na prawdziwie góralskie atrakcje w dniach 7-9 marca 2018 roku.

 

 

Regulamin promocji „Zdobądź szczyt z Hitachi”

Promocja „Zdobądź szczyt z Hitachi”, zwana dalej promocją, skierowana jest do wszystkich partnerów, którzy w okresie 01.10.2017 – 30.12.2017 dokonają zakupu projektorów Hitachi.

Każdy projektor posiada określoną wartość punktową. Osiągnięcie 30 punktów, jako sumy zakupów dokonanych w IV kwartale 2017 roku, uprawnia partnera do wzięcia udziału w spotkaniu dilerskim w hotelu Nosalowy Dwór Resort&Spa w Zakopanem, które odbędzie się w dniach 7-9 marca 2018 roku*

Wartość punktowa:

CP-EX252N XGA 2700lm 1
CP-X2542WN XGA 2700lm 1
CP-DX301ES XGA 3000lm 1
CP-EX302N XGA 3200lm 1
CP-X3042WN XGA 3200lm 1
CP-DH300ES 1080p 3000lm 1
CP-EW302N WXGA (16:10) 3000lm 1
CP-WX3042WN WXGA (16:10) 3000lm 1
CP-WX3541WN WXGA (16:10) 3500lm 1
CP-EX402 XGA 4000lm 1
CP-X4042WN XGA 4000lm 2
CP-WX4042WN WXGA (16:10) 4000lm 2
CP-WX4022WN XGA 4000lm 2
CP-X5022WN XGA 5000lm 2
CP-CW251WN WXGA (16:10) 2600lm 2
CP-CW301WN WXGA (16:10) 3100lm 2
CP-CX301WN XGA 3100lm 1
CP-CX251 XGA 2500lm 1
CP-AX2505 XGA 2700lm 2
CP-AW2505 WXGA 2700lm 2
CP-AX3005 XGA 3300lm 2
CP-AX3505 XGA 3600lm 3
CP-AW3005 WXGA 3300lm 3
CP-TW2505 WXGA 2700lm 3
CP-TW3005 WXGA 3300lm 3
CP-X5550GF XGA 5500lm 3
CP-WX5505GF WXGA 5000lm 4
CP-WX5506GF WXGA 5000lm 4
CP-WX5500GF WXGA 5000lm 3
CP-WU5505GF WUXGA 5000lm 4
CP-WU5506GF WUXGA 5000lm 4
CP-WU5500GF WUXGA 5000lm 4
CP-WX8265 WXGA 6500lm 6
CP-WU8461 WUXGA 6000lm 6
CP-X8800-BODY XGA 8000lm 6
CP-X8800-ML XGA 8000lm 6
CP-WX8650-BODY WXGA 6500lm 6
CP-WX8650-ML WXGA 6500lm 6
CP-WX8750-BODY WXGA 7500lm 7
CP-WX8750-ML WXGA 7500lm 7
CP-WU8600-BODY WUXGA 6000lm 7
CP-WU8600-ML WUXGA 6000lm 7
CP-WU8700-BODY WUXGA 7000lm 8
CP-WU8700-ML WUXGA 7000lm 8
CP-X9110 XGA 10.000lm 8
CP-X9110 – SD XGA 10.000lm 8
CP-WX9210 WXGA 8500lm 8
CP-WX9210 – SD WXGA 8500lm 8
CP-WU9410 WUXGA 8500lm 10
CP-WU9410- SD WUXGA 8500lm 10
CP-HD9320 FHD 8200lm 10
CP-HD9320- SD FHD 8200lm 10
CP-WU9100 WUXGA 10.000lm 15
CP-WU9100 – SD WUXGA 10.000lm 15
CP-HD9950 FHD 9.500lm 15
CP-HD9950 – SD FHD 9.500lm 15
LP-WU9750 WUXGA 8000lm 15
LP-WU9750 –SD WUXGA 8000lm 15
LP-WU3500EF WUXGA 3500lm 8
LP-WX3500EF WXGA 3500lm 8
LP-WU6650 WUXGA 6000lm 8
LP-WU6650-SD WUXGA 6000lm 8
CP-WU13K WUXGA 13000lm 25
CP-WX11000 WXGA 6500lm 8

 

Liczbę nagromadzonych punktów można sprawdzić u przedstawicieli handlowych firmy Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Zaproszenie jest jednoosobowe.

Osiągniecie wielokrotności 30 punktów nie uprawnia partnera do otrzymania kolejnych zaproszeń.

 

 

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu, o czym uprzedzimy wszystkich zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem