SMART Notebook 15.1 Zapowiedź aktualizacji programu

Wiosną tego roku ukazała się aktualizacja programu SMART Notebook. Smart Technologies już zapowiada kolejną modernizację, która ma być oznaczona numerem 15.1. Będzie dostępna do pobrania już 6 sierpnia 2015. Poniżej opis kilku nowych funkcji.

Shout it out – aktywność typu „burza mózgów”, która umożliwia uczniom umieszczać słowa i obrazy z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu do treści lekcji wyświetlanej na tablicy interaktywnej. Na przykład: nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali tekst i zgadli, co stanie się dalej w opowiadaniu, napisali to i uzasadnili dlaczego tak uważają. Shout it out będzie zawierał opcję pozwalającą na przypisanie wypowiedzi do konkretnych osób, aby nauczyciel mógł łatwiej ocenić wkład poszczególnych uczniów.

Matching – mechanizm do tworzenia zadań dostosowanych do wybranych przez nauczycieli treści, który umożliwia uczniom dopasowywanie obiektów na dużej powierzchni tablicy interaktywnej. Na przykład dopasowanie pojęcia do jego definicji. Nauczyciel może wykorzystać elementy rywalizacji, aby nauka była zabawna i wciągająca.

Fill in the blank – zapewnia możliwość tworzenia ćwiczeń, gdzie uczniowie muszą uzupełnić brakujące elementy. Na przykład: uzupełnić brakujące słowa w zdaniu. Aktywność wspaniale nadaje się do nauczania języków obcych, pojęć matematycznych itp.

Rank order – narzędzie pozwalające nauczycielom przygotowywanie zadań polegających na porządkowaniu kolejności elementów, zdarzeń, pojęć, dat itp. Na przykład: uczniowie muszą ustawiać elementy według sekwencji ważności, w kolejności alfabetycznej lub wyrażenia matematyczne zgodnie z ich wartością rosnąco.

Wszystkie powyższe typy ćwiczeń i aktywności dostępne będą za pomocą Mechanizmu tworzenia ćwiczeń lekcyjnych (Lesson Activity Builder), który został wprowadzony w SMART Notebook 15. Narzędzie to w sposób intuicyjny prowadzi nauczyciela przez proces tworzenia przez wypełnianie odpowiednich formularzy i wybór opcji w kolejnych krokach. Przygotowanie zabawnego i atrakcyjnego graficznie zadania, które zaangażuje uczniów, trwa nie dłużej niż 5 minut.
Aktywność Shout it out ma zastąpić pod względem funkcji znany i wykorzystywany szeroko dodatek Extreme Collaboration, który przestanie działać w dotychczasowej formie 1 listopada 2015 roku.