Screen Network wspiera edukację zapobiegania zarażeniom koronawirusem

Firma Screen Network uruchamia intensywną kampanię informacyjną, dotyczącą ochrony przed koronawirusem w Polsce. Wszystkie ekrany należące do spółki, wyświetlają komunikaty przypominające obywatelom o zasadach higieny i współżycia społecznego w obliczu rozprzestrzeniającego się wirusa.  

Sieć Digital Out Of Home, dzięki nowoczesnej technologii,  jest jedynym medium w przestrzeni publicznej, które posiada możliwość natychmiastowej reakcji na bieżące wydarzenia i bezzwłoczną publikację istotnych komunikatów dostosowanych do kryzysowej i szybko zmieniającej się sytuacji.  Ekrany w całej Polsce mogą ostrzegać przed zagrożeniami, w czasie rzeczywistym podawać informacje w stanach wyjątkowych oraz wspierać przedsięwzięcia prospołeczne i edukacyjne. Medium to dociera do ponad 8 milionów Polaków dziennie.

Dlatego też stała ekspozycja na ekranach prawidłowych postępowań w celach bezpieczeństwa, pomaga obywatelom o nich pamiętać. W tym trudnym i ważnym dla nas wszystkich okresie, firma Screen Network jest otwarta na udostępnianie swoich ekranów organom  rządowym i samorządowym oraz organizacjom zarządzania kryzysowego, w celach informacyjnych oraz zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.  – W obliczu tak dużego zagrożenia, nasza firma bez wahania podjęła decyzję o wsparciu działań informacyjnych i  edukacyjnych społeczeństwo w zakresie zdrowia publicznego. W obecnej chwili jest to najważniejsza aktywność i metoda przeciwdziałania kolejnym zakażeniom koronawirusem, dlatego udostępniliśmy wszystkie nasze ekrany w tym celu” – Agnieszka Godlewska, prezes Screen Network.