Rządowy program „Aktywna tablica” w gminie Maków Podhalański

Cztery szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Maków Podhalański zakwalifikowały się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2017 – 2019. Kwota dofinansowania dla poszczególnej szkoły to 14 000 zł. Otrzymały je szkoła podstawowa w Makowie Podhalańskim, Białce, Grzechyni oraz Juszczynie, co daje w sumie 56 000 zł.

Czytaj więcej na:
https://sucha24.pl/wydarzenia/makow-podhalanski/item/8513-rzadowy-program-aktywna-tablica-w-gminie-makow-podhalanski


Jeśli chcą Państwo kupić sprzęt w programie Aktywna Tablica do szkoły, a położona jest ona w gminie w województwie małopolskim, prosimy o kontakt z Romanem Pawletą, regionalnym przedstawicielem firmy Image Recording Solutions sp. z o.o.:
tel. 662 025 684