Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2017 powołujące do życia program Aktywna Tablica

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

[TEKST ROZPORZĄDZENIA W DZIENNIKU USTAW]