Realizacja zadań w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Przasnysz w 2020 roku

Gmina Przasnysz jest w trakcie realizacji projektu partnerskiego pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie. W ramach projektu zakupionych i dostarczonych do szkoły zostało 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych i 1 urządzenie wielofunkcyjne. Łączna kwota sprzętu, który został już dostarczony do szkoły wynosi 101.698,86 zł. W ramach wymienionego projektu do szkoły zostanie jeszcze dostarczony monitor interaktywny i projektor multimedialny oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli i uczniów.

Czytaj więcej na: Eprzasnysz.pl