Prawie miliard złotych na „Laboratoria Przyszłości” już w szkołach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił we wrześniu program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego miliard złotych przeznaczono na nowoczesne wyposażenie rozwijające kompetencje przyszłości wśród uczniów szkół podstawowych. Do programu zgłosiło się prawie 100% szkół prowadzonych przez samorządy i wsparcie dla każdej z nich zostało już zatwierdzone.

Mikrokontroler PASCO jest jednym z urządzeń spełniających wymagania programu Laboratoria Przyszłości

Wsparcie na rozwój kompetencji przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program, dzięki któremu każda szkoła podstawowa może otrzymać środki finansowe na zakup wyposażenia rozwijającego wśród uczniów kompetencje przyszłości. To między innymi drukarki 3D, mikrokontrolery z akcesoriami czy roboty edukacyjne, ale szkoły mogą wybierać spośród niemal 200 różnych rodzajów sprzętu – od narzędzi do prac ręcznych po gogle wirtualnej rzeczywistości. Inicjatywa jest realizowana w ramach Polskiego Ładu i jest finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach programu organy prowadzące szkoły podstawowe (w tym także np. specjalne czy sportowe) otrzymały do:

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów,
  • 60 000 złotych–w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów,
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów,
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów.

Laboratoria Przyszłości – dla każdej szkoły w kraju

Odzew na ogłoszony we wrześniu program był ogromny i to zarówno podczas konsultacji katalogu wyposażenia – wpłynęło około 4000 propozycji od szkół, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych uczelni, nauczycieli i uczniów – jak i realizacji samego programu. Na niecałe 12 000 szkół, które mogły się ubiegać o wsparcie finansowe w pierwszej odsłonie programu zgłosiło się ponad 99%, w tym z każdego województwa ponad 95%. Wnioski samorządów trafiały do wojewodów, którzy wszystkie z nich rozpatrzyli pozytywnie. Dzięki temu niemal miliard złotych trafił już do szkół w całym kraju. Wsparcie udzielane jest w całości z góry, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to szansa dla każdej szkoły podstawowej w Polsce, aby wykonać milowy krok w kierunku nowoczesnej edukacji i widzimy, że szkoły już dziś ten krok wykonują kupując najnowocześniejszy sprzęt. Szczególnie cieszy to, że prawie wszystkie szkoły się zgłosiły – to pokazuje że edukacja przyszłości to sprawa na której zależy każdemu i dzięki temu wspólnemu wysiłkowi 3 miliony uczniów będą mogły korzystać z najnowocześniejszego sprzętu. Dziękuję za dotychczasową współpracę Urzędom Wojewódzkim, Kuratoriom oświaty, samorządom i szkołom – Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Dalsze kroki w Laboratoriach Przyszłości

W ramach pierwszego etapu programu zgłaszały się szkoły prowadzone przez samorządy, które mają czas do 31 sierpnia na zakup wyposażenia. W drugim etapie, który uruchomiony będzie w przyszłym roku, program zostanie rozszerzony o szkoły prowadzone przez inne podmioty (w tym niepubliczne) oraz polskie szkoły za granicą. Celem programu jest to aby od roku szkolnego 2022/23 wyposażenie trafiło do każdej szkoły podstawowej w Polsce.

To jak będą rozwijać się polska gospodarka i społeczeństwo zależy od tego jak nowoczesna będzie polska edukacja. Dzięki Laboratoriom Przyszłości ponad miliard złotych trafi do szkół z całej Polski. Dzięki temu, Polska już staje się pierwszym krajem z tak nowoczesnym wyposażeniem obecnym w każdej szkole podstawowej. To zgodne z badaniami naukowymi i postulatami polskich przedsiębiorców – Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

Źródło tekstu: Ministerstwo Edukacji i Nauki