Powiat kielecki – najlepszym w Polsce w rankingu Związku Powiatów Polskich

12 placówkom powiatowym, w tym szkołom, młodzieżowym ośrodkom wychowawczym przekazano sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Nie pominięto także osób niepełnosprawnych, dla których powiat pozyskiwał pieniądze na aktywizację zawodową, na doposażenia stanowisk pracy, na likwidację barier architektonicznych czy aktywizację zawodową.

Nowoczesne technologie
Nowością w tegorocznej edycji rankingu (na najlepsze powiaty w Polsce – dopisek monitorinteraktywny.biz) były dodatkowe kategorie związane z wdrażaniem programów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wdrażaniem programów proekologicznych.


– Wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym narzędzi i rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańców, stanowić będzie dla Zarządu Powiatu Kieleckiego jeden z kierunków działań w kolejnych latach – dodaje starosta. – Cieszymy się, że jesteśmy mistrzami wśród samorządowych liderów. Nie ukrywam, że to bardzo miłe, że nasza ciężka praca dla mieszkańców po raz kolejny została zauważona i doceniona.

Czytaj więcej na: Echo Dnia