Polacy nie chcą płacić za treści w internecie

Polacy nie chcą płacić za artykuły dziennikarskie w intrenecie, a jeśli już wydaliby na subskrypcję nie więcej niż 10 zł miesięcznie. Ale najlepiej, żeby było za darmo, bo aż 76 procent Polaków nie rozumie, dlaczego miałoby płacić za artykuły z internetu – wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Płacimy i chcemy płacić najchętniej za streamingowe serwisy muzyczne i filmowe.

W grudniu 2020 r. 51 proc. badanych internautów zadeklarowało, że korzysta przynajmniej z jednego serwisu tego typu. 22 proc. korzysta przynajmniej z jednego płatnego serwisu muzycznego, 14 proc. przynajmniej z jednego płatnego serwisu gamingowego, a 11 proc. z przynajmniej jednego płatnego serwisu informacyjnego.

Polski Instytut Ekonomiczny

Znacznie gorzej idzie z serwisami informacyjnymi. Tutaj najczęściej Polscy wskazywali 10 zł, a mediana wynosi 20 zł za miesięczny dostęp do portalu, gazety itp. Jednocześnie trzy czwarte Polaków nie rozumie, czemu ma płacić za artykuł. Jeszcze więcej ankietowanych sytuację, w której artykuł ukryty jest za paywallem, uznaje, że irytująca.

Internet, głównie media społecznościowe, są źródłem informacji dla młodszych internautów, telewizja i radio – dla starszych. Prasa bez względu na grupę wiekową – jedynie dla 4 proc. Polaków.