PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Młode osoby są szczególnie narażone na stres i konsekwencje nauki zdalnej – informuje Polska Akademia Nauk. Zamykanie szkół, zdaniem PAN, nie powinno być pierwszym środkiem zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa.


Młodzi ludzie tracą na izolacji w sposób szczególny. Przyczynia się do tego:

  • destabilizacja życia rodzinnego
  • izolacja od równieśników
  • w przyoadku nastolatków niepokojące perspektywy na przyszłość
  • zaburzenia psychiczne

Nauczanie zdalne, które jest mniej efektywne niż tradycyjne w szkołach, może przyczynić się do zaległości w wiedzy i umiejętnościach, a ostatecznie do niższych zarobków w przyszłości:

Wyłączenie z nauczania szkolnego równe stracie 1/3 roku szkolnego prowadzi do straty w przyszłych indywidualnych zarobkach średnio o 3% przez całą długość trwania życia. Ze względu na już obserwowane różnice we wpływie zamknięcia szkół na wyniki uczniów, można oczekiwać, że przyszłe dochody dotkniętych pandemią roczników będą nie tylko niższe, ale będą też charakteryzować się wyższymi nierównościami.

PAN

Młodzież, apelują naukowcy z PAN, powinna mieć dostęp do fachowej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Biorąc pod uwagę już teraz ewidentne negatywne skutki, zamykanie szkół nie powinno być pierwszym środkiem zaradczym wdrażanym przy każdym wzroście zachorowań. Jeżeli jest to jednak konieczne, należy zdecydowanie dążyć do sprawnego i bezpiecznego otwierania szkół, gdy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwala. Strategia tego procesu powinna opierać się na trzech filarach. Te trzy filary to: zachowanie stosownego reżimu sanitarnego, wprowadzenie nauczania hybrydowego (np. podzielenie zajęć szkolnych i tygodni szkolnych na stacjonarne i zdalne) oraz podejście regionalne do wprowadzanych ograniczeń funkcjonowania.

PAN

W dłuższej perspektywie konieczne będzie zreformowanie programów szkolnych, zmniejszenie zbędnej wiedzy, a położenie nacisku na wykształcenie umiejętności jej zdobywania.

Czytaj więcej: PAN