NTT podwaja zysk

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Grupa Kapitałowa NTT System osiągnęła zysk netto w wysokości 7,1 mln zł, co stanowi ponad 100 procentowy wzrost w zestawieniu z analogicznym okresem ub. roku.

Zarząd NTT System podał wstępne, skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. zysk netto wyniósł aż 7,1 mln zł, zaś przychody – 501 mln zł. Stanowi to wzrost o niemal 103 proc. wobec zysku osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., tj. 3,5 mln zł, który został uzyskany przy przychodach w wysokości 363,4 mln zł.

Zarówno osobno rozpatrywany trzeci kwartał, jak i dwa poprzednie były rekordowe  dla jednego z kluczowych producentów sprzętu komputerowego i dystrybutora IT. Przypomnijmy, że Grupa Kapitałowa NTT System, osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w pierwszej połowie 2020 r. Zysk netto 4,1 mln zł, to o ok. 60 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Warto zaznaczyć, że rekordowe zyski i przychody NTT System przypadają na bardzo trudny okres gospodarczy.

Dystrybucja i sprzedaż w czasach pandemii, to swoista jazda bez trzymanki, bo ciągłym zmianom ulega zarówno łańcuch dostaw jak i rynek wewnętrzny – mówi Tadeusz Kurek, prezes NTT System. – Mamy jednak powody do zadowolenia. Obok bardzo dobrej sprzedaży sprzętu komputerowego notujemy też duże wzrosty w segmencie sprzętu mobilnego. Ponadto właśnie podpisaliśmy aneks do jednej z umów faktoringu, na mocy którego limit finansowania został zwiększony z 11 do 18,5 mln zł. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, bowiem takie działania, wysokie kapitały własne i bardzo dobre wyniki świadczą o zaufaniu jakim cieszy się Spółka wśród odbiorców, dostawców i instytucji finansowych.

Prezes NTT System podkreśla, że współpraca z instytucjami finansowymi takimi jak ubezpieczyciele, banki i faktorzy jest kluczem do sukcesu w dystrybucji, zaś aktualne skłonności do finansowania branży IT są jeszcze zbyt małe w stosunku do zapotrzebowania rynkowego.

Firma NTT System S.A. powstała w 1989 r. i jest czołowym polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi, a także jednym z największych polskich dystrybutorów. Notowana od kwietnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka jest jednym z najważniejszych graczy w polskiej branży IT, zawdzięczającym renomę nie tylko jakości produkowanego sprzętu i świadczonych usług, ale również nieustannemu rozwojowi w ciągu trzydziestu lat działalności firmy.

Obok desktopów dla klientów indywidualnych i biznesowych firma wytwarza szeroką gamę innych maszyn, zarówno przenośnych, jak i stacjonarnych. NTT System S.A. należy również do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Firma jest wieloletnim, autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Lenovo, Microsoft oraz sprzętu HP dla rynku konsumenckiego.

Do grona klientów biznesowych należą najwięksi integratorzy w Polsce jak też większość sieci handlowych. NTT System S.A. rozwija działalność biznesową również za granicą, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej.

Główna siedziba firmy wraz z centrum montażowo-serwisowym i zapleczem logistyczno-magazynowym znajduje się w miejscowości Zakręt pod Warszawą.