Laboratoria Przyszłości 2022 r.

Program Laboratoria Przyszłości będzie kontynuowany w 2022 roku. Obejmie szkoły ponadpodstawowe oraz niepubliczne szkoły podstawowe. W lutym rząd przygotuje nowe przepisy, a teraz ruszają konsultacje w szkołach, jaki sprzęt powinien znaleźć się w katalogu programu.

Źródło: gov.pl/laboratoria

Laboratoria Przyszłości dla niepublicznych szkół podstawowych

Ogromne zainteresowanie i sukces programu w samorządowych podstawówkach zachęcił rząd do rozszerzenia go na szkoły niepubliczne. uż wkrótce Rada Ministrów podejmie decyzję o przystąpieniu do programu szkół podstawowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne oraz ministrów, a także o polskie szkoły za granicą. To w sumie 2,5 tys. placówek. Laboratoria Przyszłości trafia w tym roku także do szkół średnich. W tym roku do programu zostaną włączone szkoły ponadpodstawowe – licea ogólnokształcące, technika, a także szkoły branżowe. Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych dla tych placówek powstanie katalog wyposażenia odzwierciedlający ich potrzeby. 

Łącznie sprzęt trafi do 15 tys. szkół i 3 mln uczniów. Środki finansowe zostaną przeznaczone także na działania wspierające podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej.

Konsultacje do 28 lutego

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli biznesu, a także uczelnie i inne zainteresowane podmioty do konsultacji propozycji katalogu. Konsultacje będą odbywały się za pośrednictwem strony programu. Opinie można przesyłać do 28 lutego br.

Źródło: Ministerstwo edukacji i Nauki