Jak bazę 700 lekcji z tablice.net.pl oraz lekcje stworzone za pomocą SMART Learning Suite wykorzystać w systemie nauki zdalnej?

SMART Learning Suite Online (SLSO) umożliwia uczniom zdalne łączenie się z zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli na żywo i angażowanie się w czasie rzeczywistym w ich tok. Dostępny za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, SLSO wspiera naukę i nauczanie w dowolnym środowisku, nawet gdy niektórzy lub wszyscy uczniowie nie są w stanie dołączyć do fizycznej sali lekcyjnej. Oparta na chmurze klasa oferowana przez SLSO z łatwością wspiera współpracę uczniów na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie, przełamując bariery uczenia się na odległość.

SLSO może być wspierany jest przez bazę 700 lekcji przygotowanych przez nauczycieli w oprogramowaniu SMART Notebook https://www.tablice.net.pl/lekcje/. Do aplikacji chmurowej bardzo łatwo zaimportować te gotowe treści zajęć i po niezbędnych modyfikacjach przekształcić w treść zajęć zdalnych dla uczniów. Podobne można postąpić z dowolnymi plikami PDF lub prezentacjami MS PowerPoint, które dzięki mechanizmom zaimplementowanym w SLSO można również przekonwertować w dynamiczne i angażujące zadania dla wychowanków.

Tak przygotowane treści zająć będziemy mogli wykorzystywać również wtedy, gdy wrócimy do szkół. Monitor lub tablica interaktywna pozwoli na wyświetlenie treści przygotowanych teraz lekcji, a większość ćwiczeń interaktywnych będzie mogła być rozwiązana na interaktywnym wyświetlaczu przez naszych uczniów.