IMS wykona instalacje digital signage dla banku

IMS podpisał ramową umowę na instalacje systemów digital signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów, podała spółka. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł.

Umowę zawarto na trzy 3 lata z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata.

„Sprzedaż i instalacja systemów Digital Signage dla poszczególnych oddziałów banku realizowane będą w formie konkretnych zleceń. Szacowany maksymalny przychód emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie 3 – letnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. Tempo i skala realizacji projektu uzależniona jest od bieżących decyzji partnera” – IMS podaje w komunikacje.

Wraz z umową, strony podpisały pierwsze zlecenie na realizację systemów Digital Signage w kilku oddziałach, opiewające na kwotę ok. 300 tys. zł. Zlecenie zrealizowane zostanie najpóźniej do końca sierpnia 2020 r.