Dofinansowanie z MEiN na pracownie przyrodnicze 2021 r. dla szkół podstawowych [AKTUALIZACJA 28 lipca 2021 r.]

Aż 75 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki może dostać szkoła podstawowa, która nie była wcześniej gimnazjum, na wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych z biologii, chemii, geografii i fizyka. Oto jak i kiedy można ubiegać się o pieniądze i jaki sprzęt najlepiej kupić.

Rok 2021 jest ostatnim dla szkół podstawowych, które nigdy nie były gimnazjum na to, by otrzymać dofinansowanie z MEiN na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych. Program obejmie w tym roku wszystkie szkoły podstawowe, które nie skorzystały z tego dofinansowania w latach ubiegłych.

Dotyczy to również szkół społecznych i prywatnych, które muszą złożyć wniosek za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, z której otrzymują subwencję oświatową.

To spore kwoty: 20 tysięcy złotych na biologię, fizykę i chemię oraz 15 – na geografię. Razem 75 tysięcy złotych dla każdej szkoły. Dofinasowanie pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

Kryteria podziału tych środków ministerstwo ogłosi na początku kwietnia 2021 roku.

Gminy będą mogły składać do MEiN wnioski w imieniu szkół ze swojego terenu prawdopodobnie, jak co roku, do końca maja.

Dofinansowanie nie wymaga wkładu własnego. Nie trzeba też uzasadniać wyboru konkretnych pomocy dydaktycznych.

W czerwcu lub lipcu zostanie podjęta decyzja dotycząca wysokości dofinansowania dla każdej ze szkół. Wtedy będzie można sporządzić ostateczną listę urządzeń, które zostaną zakupione.

Prosimy zapoznać się z filmem informującym o dofinansowaniu z MEiN na pracownie przyrodnicze w 2021 roku.:

Prosimy o złożenie zapytania ofertowego na mail: kontakt@irs.com.pl