Czy szkoła może samodzielnie kupić sprzęt w ramach Programu Aktywna Tablica?

Zakup pomocy dydaktycznych przez dyrektora szkoły jest możliwy pod warunkiem wydania na to zgody przez organ prowadzący. Czytaj więcej…

Podstawa: interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, DPPI-WIT.4063.89.2017.AMO, 3 listopada 2017 r.