Aktywna Tablica w woj. świętokrzyskim [EDYCJA 2018]

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Zgodnie z § 8 pkt 1 ust.2 oraz § 9 pkt 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401):

  • dyrektorzy szkół składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do dnia 15 kwietnia br.
  • organy prowadzące szkoły występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516  Kielce  w terminie do dnia 30 kwietnia br. (decyduje data wpływu).

Przewodnik, jak prawidłowo wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica [<- KLIKNIJ TUTAJ]

Jeśli chcą Państwo kupić sprzęt w programie Aktywna Tablica do szkoły, a położona jest ona w gminie w województwie świętokrzyskim, prosimy o kontakt z Romanem Pawletą, regionalnym przedstawicielem firmy Image Recording Solutions sp. z o.o.:

tel. 662 025 684