Aktywna Tablica 2021 r. w Toruniu

Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Toruniu zostaną doposażone w sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć na odległość oraz w trybie hybrydowym. Środki na ten cel pochodzą z programu “Aktywna tablica”.

Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zaplanowany na lata 2020-24. Jego celem jest zakup dla szkół pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program finansowany jest w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Czytaj więcej na: tylkotorun.pl