Aktywna Tablica 2021 r. w radomskich szkołach

19 radomskich szkół otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi 328 tys. złotych. – Pieniądze, zgodnie z założeniami programu, zostaną przeznaczone na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt umożliwiający m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych na odległość, czyli np. laptopów, tabletów, mikrofonów, a także tablic interaktywnych. To kolejne zakupy, które z całą pewnością będą miały wpływ na dalszą poprawę całego procesu nauczania w radomskich szkołach – mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska:

Dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” pokryje 80 proc. wydatków poniesionych na zakup sprzętu. Reszta to wkład własny miasta.

Pieniądze na zakup sprzętu w ramach rządowego programu otrzymają:

– Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

– Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

– Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych,

– Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Samochodowych,

– Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług.

KLIKNIJ W TEN LINK i zobacz wszystkie radomskie szkoły z rządowym dofinansowaniem w programie Aktywna Tablica 2021 r.