Aktywna Tablica 2021 r. – gotowe wnioski do wypełnienia przez dyrektora szkoły do programu

27 sierpnia 2021 r.

Gotowe wnioski do uzupełnienia do programu Aktywna Tablica 2021 roku

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów mogą ubiegać się aż o 14 tysięcy dofinansowania na zakup sprzętu w ramach programie Aktywna Tablica 2021 roku.
Termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących mija 4 września 2021 roku. Warto się pospieszyć!
Prosimy przejrzeć poniższe gotowe formularze wniosków i wybrać odpowiedni dla Państwa szkoły.