Aktywna Tabica 2021 r. w Zamościu

Chodziło o to, by szkoły doposażyć tak, aby pomóc w nauce uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, zamojskie placówki oświatowe pozyskały wsparcie w wysokości ponad 340 tys. zł.

Wnioski o rządowe dotacje za pośrednictwem miasta złożyło 19 szkół z Zamościa, pozytywnie oceniono 17 z nich, ale ostatecznie pieniądze trafiły do 7 podstawówek nr 2, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10. Łącznie to 306 tys. 250 zł (po 35 tys. zł). Każda szkoła miała też zapewnić ponad 8 tys. tzw. wkładu własnego. Na wsparcie (w sumie w wysokości 38 tys. 830 zł, przy 28 tys. zł wkładu własnego) mogą liczyć również Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu, a także działające przy tej placówce VII LO.

Czytaj więcej na: Kronikatygodnia.pl