10 szkół podstawowych w gminie Gdów otrzymało dofinansowanie w programie Aktywna Tablica

Nowoczesne pomoce dydaktyczne trafiły do dziesięciu szkół podstawowych w gminie Gdów. Na doposażenie placówek oświatowych pozyskano pokaźną dotację z rządowego programu nazwanego „Aktywna tablica”.
Czytaj więcej…